WATAN mobil sağlık hizmetleri yeni kamplara ulaştı – WATAN

WATAN mobil sağlık hizmetleri yeni kamplara ulaştı

Mobil kliniklerin uzak ve ulaşılması zor kamplarda tıbbi hizmet sağlamada yarattığı olumlu etki nedeniyle WATAN, Molham Gönüllülük Ekibi ile ortaklaşa, tıbbi hizmetlerin sosyal yardımını genişletmek için yeni bir mobil klinik kurdu.

Yeni mobil klinik, kuzeydeki Halep ilindeki Azez’in doğusunda yer alan Nayyara kampındaki WATAN 1 Tıp Merkezi’ne bağlı.Nayyara kampı yaklaşık 5000 yeni IDP için kuruldu ve birinci basamak sağlık hizmetine olan ihtiyaçları WATAN’ı acil yardım sağlamaya sevk etti.Klinik pediatrik bakım, dahiliye bakımı ve jinekolog bakımı sunmaktadır.Geçen Mart’ ta mobil kliniğe 234 hasta geldi.

WATAN, molham gönüllülük ekibi ile iş organize etmek ve işbirliği ve görevleri paylaşmak için ortak bir zemin oluşturmak amacıyla bir anlaşma imzaladı.Mart ayı başındaki anlaşma, hizmetin değerlendirmeden sonra uzatılabilecek altı aylık bir süre için sağlanması temelindeydi.

DECLINE