SAĞLIK PROGRAMI – WATAN

SAĞLIK PROGRAMI

VATANIN sağlık programı mortalite ve hastalık prevalansını azaltmak için çalışıyor. Bu hizmetlerin gerekli olduğu yerlerde tanı hizmetlerine ek olarak (radyografik, kan ve laboratuvar test hizmetleri dahil) birincil ve ikincil sağlık hizmetleri sağlayan tıbbi tesisleri destekler. Program, savaştan etkilenen merkezlerin rehabilitasyonunu ve sağlık merkezleri tıbbi saha çalışanlarının maaşlarını, işletme maliyetlerini ve ilaçları finanse etmeyi de içermektedir.

PROGRAM VİZYONU

Tıbbi bakım, ilaçlar ve deneyimli doktorlar kuşatılmış ve ulaşılması zor alanlarda afet ve çatışmalardan etkilenen tüm kişilere güvenle ulaşır. Bu bireyler, küresel bir sağlık sistemi içinde fiziksel ve zihinsel sağlık için insan haklarından yararlanırlar.

PROGRAM MİSYONU

İnsani sağlık yardımı sağlayarak afet ve çatışmalardan etkilenen alanlarda istikrarlı bir sağlık sistemi oluşturulmasına öncülük etmek. En savunmasız bireylere odaklanan program, hayat kurtaran tıbbi müdahalelerin verimliliğini artırmak için yıkılmış tıp merkezlerini onarmayı ve işbirliği ve tıbbi bilgi sistemlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

UZMANLIK ALANLARI

Tıp Merkezlerini Destekleme : İhtiyaç duyanlara tıbbi bakım hizmetleri sunup destek ve tedarik yoluyla ölüm oranlarını minimuma indirgenmesine yardımcı olmak.

Acil Durumlara Cevap Vermek : Acil durum tesislerinin ve ekipmanlarının kullanılabilir ömrünü uzatmak için onarılması.

Tıbbi Teşhis : Laboratuvar ve röntgen hizmetleri sunmak.

PROGRAM TARİHÇESİ

VATANın ilk sağlık programı, 2012 yılında sınır tanımayan doktorlar (MSF) ile ortaklaşa gerçekleştirildi.Program, tıbbi malzemeleri desteklemek için Kuzey Lübnanın Trablus kentinde uygulandı. VATAN yıllar içinde faaliyetlerini ve kapsamını Suriyede daha fazla vilayet ve farklı tıp ve sağlık uzmanlıklarını içerecek şekilde artırdı. 2016te VATAN, Şam, Humus, Hama, İdleb ve Halep kırsalında çalışıyordu, birincil sağlık merkezlerini, hastaneleri, kan bankalarını ve laboratuvarlarını destekliyordu, ayrıca doğrudan hedefleme nedeniyle hasar gören sağlık tesislerine acil müdahale sağladı.

PROGRAM UYGULAMASI

VATANIN hedefi, Suriyenin yerel sağlık sistemlerini iyileştirme yüksek kaliteli tıbbi hizmetler, iyi eğitimli sağlık personeli, hızlı müdahale ve organize sağlık bilgi sistemleri (tıbbi uzmanlık alanları, periyodik resmi epidemiyoloji ve kronik hastalık raporları dahil) ile tam donanımlı sağlık tesislerinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

VATAN, sağlık ve acil tıbbi yardım ihtiyacının en büyük olduğu kuşatılmış veya “ulaşılması zor” alanlarda uygulanmaktadır.

Acil müdahale planı, tıbbi malzemeleri, acil tıbbi ekipmanı ve tesislerin rehabilitasyonunu destekler.

VATANın sağlık teşhis bölümü, laboratuvarları ve radyoloji hizmetleri sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaktadır.

VATAN, daha fazla alana erişimini genişletmeye ve hizmetlerinden yararlanan insan sayısını artırmaya devam etmektedir. VATAN, temel sağlık hakkını desteklemek için 2017 yılında Suriyedeki personele daha uzmanlaşmış eğitim sunan bir teşhis merkezi kurdu.

PROJELER

 1. Norwac Projesi 8

Projenin Amacı:

 • Sağlık hizmetlerinin eksikliğinden etkilenenler için check-up, laboratuvar testleri ve röntgen gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra cerrahi hizmetlerin (ortopedik) sağlanmasına katkıda bulunmak.
 • Aylık maaşları destekleyerek sağlık personelinin geçimlerinin sağlanmasına yardımcı olmak.

Projenin Faaliyetleri:

Proje dört tıp merkezini kapsamaktadır.

 • Khair 1: birincil Sağlık Merkezi şu klinikleri içermektedir: Dahiliye – Jinekoloji-Pediatrik-Kulak-Diş-Göz, yanı sıra bir röntgen bölümü ve merkezin kendi laboratuvarı mevcuttur.
 • Khair 2: laboratuvar ve kan bağışı Bankası – ihtiyaç duyan merkezlerde ve hastanelerde hastalar için oksijen tüpleri (oksijen üreten bir istasyonun varlığı nedeniyle) sağlamanın yanı sıra her türlü laboratuvar testini gerçekleştirir.
 • Khair 3: talasemi Merkezi ve kan bankası – talasemi hastalarını tedavi, kan transfüzyonu, elektrik testi, ayrıca laboratuvar testlerini (kimyasal ve kan) tamamlamak için destekler.
 • Amal (Umut) Ortopedik cerrahi Hastanesi: Ortopedik kliniğin yanı sıra küçük ve büyük ortopedik cerrahi operasyonlardan oluşur.

Yararlanıcılar : 8400 Kişi

Uygulama alanları : Halep Kırsal: Azez-Maree Idlib-kırsalı Idlib-Kansafra

 1. Kafr Janneh Tıp Merkezi :

Projenin amacı:

Afrin bölgesinde hastalık ve ölümleri azaltmak.

Projenin Faaliyetleri:

Proje, Kufrjanadaki üçüncü seviye olan çeşitli hastalıkların (bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan) tedavisi, üreme sağlığı, Çocuk Sağlığı, küçük kazalar, birinci basamak sağlık hizmetlerinde beslenme ve diş hekimliği hizmetleri sunmaktadır.

Sağlık Hizmetlerinin Sağlanması:

Aşağıdaki yollarla sağlık hizmetleri sağlar:

 • Sağlık Personeli temini.
 • Sağlık hizmetlerinin sağlanması.
 • İlaçların ücretsiz olarak sağlanması.
 • Merkezin aylık işletme maliyetlerini karşılamak.
 • Proje süresince merkezde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Tıbbi ekibin kapasitelerini oluşturur:

 • Eğitime katılmak.
 • Eğitim için bir plan hazırlamak ve bunun için gerekli malzemeyi sağlamak.
 • Uygun kursiyerlerin belirlenmesi.

Mobil klinikler aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

 • Kamrouk, Medanki, Qatmeh.

Toplum Sağlığı Çalışanları aracılığıyla Toplum Sağlığı bilincini artırır:

 • Farklı sağlık konularını içeren Sağlık kılavuzlarının önceden belirlenmiş alanlara dağıtılması.
 • Erken evlenme, bulaşıcı hastalıklar, baş biti, çevre kirliliği, emzirme vb. konularda ev ziyaretleri yapmak ve
 • bunlar hakkında hane halkını bilinçlendirmek.
 • Merkezde aylık bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek.
 • Hemşireler için vardiyalı çalışmayı gece acil durumları kapsayacak şekilde düzenlemek.

Yararlanıcılar : 2800 Kişi

Uygulama alanları : Halep / Afrin / Sharan Kafr Janneh

 

ÖRNEK OLAY :

Raghadın Hikayesi

Ghoutada, Şam kırsalında, bir çocuğun hayatı birkaç saniye içinde değişti. Uçağın sesi vardı, çığlıklar, patlamalar, ağlama, ve vücut parçaları her yerde dağınıktı. 12 yaşındaki Raghadın hayatında birkaç saniye geçti ve bu genç kızın masum hayatı üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmak için yeterliydi. Raghad VATANA hikayesini anlattı: Evimiz bombalandığında sanki başımıza çökecek gibi hissettim. Her yerde toz vardı ve hareket edemedim. Babam ve kardeşlerim için ağladım.

Ayaklarımı hareket ettirmeye çalıştım ama onları bulamadım. ” Babası Hareket ediyor, “Çocuklarımı kurtarmak için koştum. Onları güvenli ve sağlam bulacağımı umuyordum, ama çocuklarımın öldüğünü bulduğumda şok oldum. Harap oldum. Raghad bilinçsizdi ama her şeye rağmen onu kurtarma şansımın olduğunu hissettim. Raghad hemen ayaklarını kesmek için ameliyat olduğu Almarj Hastanesine götürüldü.

İyileşmesi sırasında Raghad kendini herkesten izole etti ve hatta herhangi bir sağlık personelinin bandajlarını değiştirmesine bile izin vermedi. Bununla birlikte, birkaç ay sonra Raghad iyileşmeye başladı ve düzenli takiplerle tedavi gördü. Ayrıca bacaklarını yapay uzuvlara hazırlamak için fizyoterapi seanslarına katıldı.

Raghad şimdi her gün tekerlekli sandalyesinde arkadaşları ile okula gidiyor. Bazı hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı ama okul hayalinden vazgeçmedi. Tek arzusu doktor olmaktır, böylece yaralı çocuklara kendisi gibi tedavi edebilir. ALMARJ Hastanesi, VATANın sağlık programı tarafından desteklenen merkezlerden biridir. Merkez, ayda en az 5.000 hasta için dahiliye, Ortopedi, gastrointestinal tıp, Fizyoterapi ve Pediatri dahil olmak üzere tıbbi hizmetler sunmaktadır.

YARARLANICI SAYISI : 123,655

İhtiyacın En Büyük Olduğu Yerde Verin

$30 - Göz Testi ve Gözlük

DECLINE