EKONOMIK GÜÇLENDIRME PROGRAMI – WATAN

EKONOMIK GÜÇLENDIRME PROGRAMI

PROGRAM VİZYONU

İnsani kalkınmanın sürdürülebilirliğini desteklemek. Korunmasız bireyleri ve grupları daha iyi yaşam koşullarına yönelik faaliyetler yoluyla mevcut finansal durumlarını iyileştirmeleri için güçlendirme ve yoksulluğun azaltmayı hedefler.

PROGRAM MİSYONU

Küçük işletme, mesleki eğitim ve kuluçka alanlarında kapasite geliştirme kursları aracılığıyla bireyleri ekonomik olarak güçlendirmek. Bireyleri iş fırsatlarıyla ilişkilendirmek veya kendi işlerini kurmada desteklemek, Üiyok

lerin (ülke içinde yerinden edilmiş kişiler) ve mültecilerin kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve ev sahibi topluluklar ile yerel topluluklar arasında uyum sağlamak.

UZMANLIK ALANLARI

Pazar ve Ortaklık Sisteminin Geliştirilmesi : Piyasa sistemini analiz ederek ve tehlikeler ve uyum teknikleri konusunda farkındalığı artırmak için müdahale ederek. Piyasadaki mevcut aktif partilerle çalışmak. Sistematik sadeleştirmeyi kullanma ve piyasa sistemlerindeki küçük organizasyonların büyümesini destekleme

Finansal Hizmetlerin Sağlanması : Parasal Transferler için resmi finansal hizmet sağlayıcılarını kullanarak finansal hizmetlerin yerel tedarikçisini destekleyerek. Yerel kuralları ve standartları anlamak ve Tüketiciyi Koruma faturalarını takip etmek.

İstihdam ve iş piyasalarının desteklenmesi : İş piyasasına dayalı bir müdahale yoluyla uygun işleri sunmak ve iş sürdürülebilirliğini desteklemek.

Küçük ve orta ölçekli şirket inkübatörleri ve işletme teşvikleri : Teknik destek ve iş adamlarının eğitimi ve iş ve teknolojinin transferi yoluyla.

Üst düzey becerilerin geliştirilmesi : Yoğun mesleki eğitim ve özel kurslar aracılığıyla.

PROGRAM TARİHÇESİ

Suriyeli bireyler ve toplum çapında sosyoekonomik değişimlerin kısa, orta ve uzun dönem doğasını tanımak. Yardımcı genel ekosistem güçlendirilmesi kolaylaştırmak, ortak bir amaç uğrunda toplumların farklı kesimleri, farklı aktörler toplanması, insanlar için piyasalara erişim için doğrudan destek veren arayan,

yaratıcı yenilikler ve modülleri ile insanların kendi hayatlarını kontrol etmeye yardımcı olan çok boyutlu bir sosyal süreç içinde geçim ve esnekliğini artırmak için ev sahibi topluluklar ve yerel topluluklar arasında gelir ve bina uyum oluşturmak. İşgücü piyasasına erişime odaklanmak, kadınların sosyo-ekonomik, ekonomik büyüme ve bireyler için sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve KOBİler için girişimcilik ve iş inkübasyonu, yenilikçi müdahale tarzının ana direkleridir.

PROGRAM UYGULAMASI

Program, ÜİYOKlerin ve mültecilerin esnekliğine katkıda bulunmayı ve ev sahibi ile misafir topluluklar arasında tutarlılık sağlamayı amaçlamaktadır. İstihdam edilebilirlik fırsatlarının yanı sıra, bireylerin esnekliklerini destekleyerek ekonomik istikrarını desteklemektedir. Program, psiko-sosyal sağlığı ve refahı arttırmakta ve insanları daha üretken hale getirerek ve olumlu başa çıkmanın iyi örneklerini sunarak topluluklar arasındaki uyumu teşvik etmektedir.

PROJELER

  1. Finans sektörünün canlanmasını ve Kuzey Suriyedeki istikrarını desteklemek

Projenin amacı:

Bu proje, ülke içinde yerinden edilmiş ve geri dönen insanların yanı sıra Halep eyaletindeki işletme sahipleri ve ev sahibi topluluğun mali durumunu canlandırmayı ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin faaliyetleri:

  • İş Geliştirme planına göre eğitim.
  • Küçük ve orta ölçekli kuruluşların işletmeleri için bir destek grubu oluşturulması.

Yararlanıcılar : 1160Kişi

Uygulama alanları : Suriye – Azez

 

  1. Suriyelilerin Türkiye iş piyasasına erişimi

Projenin amacı:

Deneyimsiz Suriyeli ve Türk işçi işçilerinin yanı sıra yetkili Suriyeli profesyonelleri desteklemek. Yardım hizmetleri ve deneyimlerini Türk iş piyasasına sunarak Türk ekonomisini geliştirmek.

Projenin faaliyetleri:

  • Türk dilinin öğretimi.
  • Özel atölye çalışmaları.
  • Kurucu ortaklıklar.
  • Üyelik programı.
  • Mesleki eğitim programı.
  • Ağ faaliyetleri.

Uygulama alanları : İstanbul ve Ankara

ÖRNEK OLAY :

Saad Al-Junaid, Azaz şehrinde yaşayan Suriyeli bir dul. Kocası bir otobüs şoförü olarak çalışıyordu ve evdeki tek gelir kaynağıydı. Ancak, kocası vefat ettiğinde hayat beklenmedik değişiklikler getirdi ve otobüs çalışmayı bıraktı. Bunlar, onun gibi binlerce kadın ve erkeğin Suriyede yaşadığı şiddetin kaçınılmaz sonuçlarıydı. Kocasının ölümünden sonra yaşamak dayanılmaz hale geldi ve artık bir geçim kaynağı yoktu. Saad al-Junaid bir semtte “Vatan” tarafından bir duyuru gördü ve komşulara “Vatan” ın bir ekonomik destek projesi başlatacaklarını bildirdiler. Saad al-Junaid, durumunu açıklamak için reklamda verilen telefon irtibat kişisiyle temasa geçmeye karar verdi: oğlunun üzerinde çalışabilmesi için otobüsü onarmak istedi. Vatan, durumunun gerekli kriterleri karşılayıp karşılamayacağını görmek için Saadın durumunu analiz etti ve onu nasıl bir iş planı yazacağını öğrenmek için bir eğitim kursuna davet etti. Dahası, Vatan Saadın otobüsünü aldı ve onarım ihtiyaçlarını değerlendirdi: yeni bir motora, ön cama, fırçalara ve lastiklere ihtiyacı vardı. Daha sonra otobüsün onarımı için bir ihale başlatıldı ve Vatan, Saad

a teslim etmeden önce tüm bakımı takip etti. Şimdi, saad

ın oğlu yine otobüste çalışıyor ve ailenin sürdürülebilir bir gelir kaynağı var.

 

YARARLANICI SAYISI : 1160

DECLINE