Expertise – WATAN

Deneyim

EKONOMIK GÜÇLENDIRME PROGRAMI

İnsani kalkınmanın sürdürülebilirliğini desteklemek. Korunmasız bireyleri ve grupları daha iyi yaşam koşullarına yönelik faaliyetler yoluyla mevcut finansal durumlarını iyileştirmeleri için güçlendirme ve yoksulluğun azaltmayı hedefler.

KORUMA PROGRAMI

VATANIN koruma programı, çatışmadan etkilenen Suriyelilerin güvenliğini, onurunu ve insan haklarını desteklemektedir. Daha fazla zarara veya aşağılamaya maruz kalmayı azaltmayı amaçlamaktadır, ayrımcılık yapmadan fiziksel veya psikolojik zarardan korkmadan tarafsız yardımı savunmaktadır. Düzenlenen faaliyetler, çocuklar ve kadınlar için psikososyal destek, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (GBV) konusunda bilinçlendirme oturumlarından ruh sağlığı tavsiyelerine kadar uzanmaktadır.

BARINAK VE GIDA DIŞI ÜRÜNLER PROGRAMI

Güvenli barınak sağlamak, sağlıklı yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve göçmen kamplarında ve geçici veya kalıcı konutlarda bireylerin ve ailelerin mahremiyetini ve onurunu sağlamak. Programın diğer bileşenleri, mevsimlik giysiler, pişirme kapları, ısıtma ve barınma ekipmanı gibi gıda dışı ürünlerin ihtiyaç duyulan kişilere günlük kullanımları için dağıtılmasını içerir.

SIVIL TOPLUM DESTEKLEME PROGRAMI

STK liderleri ve personelleri için yönetim ve beceri eğitimi, sertifikasyon, ekip oluşturma ve araştırma programları ve faaliyetleri yoluyla mümkün olan en yüksek mesleki gelişim standartlarını geliştirmek ve teşvik etmek, kaliteli ve kişiye özel kapasite geliştirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak, etkin ve verimli bir şekilde insani ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap verebilecek sağlam bir sivil toplum inşa etmek.

SU, SANITASYON VE HIJYEN PROGRAMI

Çatışmalardan etkilenen aileler ve topluluklar için sağlıklı, sürdürülebilir ortamlar geliştirmek.

GIDA GÜVENLİĞİ VE GEÇİM KAYNAKLARI PROGRAMI

Mevcut kaynakların kullanımını ve uygulanan projelerden faydaların adil bir şekilde paylaşılmasını teşvik ederek en savunmasız kişilerin yaşamlarını iyileştirerek gıda güvenliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak. Aktif ve sağlıklı bir yaşam için asgari aile gereksinimlerini güvence altına almak için yeterli yiyecek üretemeyen veya geliri veya aracı olmayan Suriyelilere odaklanmaktadır.

SAĞLIK PROGRAMI

İnsani sağlık yardımı sağlayarak afet ve çatışmalardan etkilenen alanlarda istikrarlı bir sağlık sistemi oluşturulmasına öncülük etmek. En savunmasız bireylere odaklanan program, hayat kurtaran tıbbi müdahalelerin verimliliğini artırmak için yıkılmış tıp merkezlerini onarmayı ve işbirliği ve tıbbi bilgi sistemlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

EĞITIM PROGRAMI

Afetler ve çatışmalardan olumsuz etkilenen topluluklarda yaratıcı eğitim stratejileri yürütmek. Hedeflenen grupların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına çözümler sunmak, akademik ve eğitimsel yetenekler oluşturmak, yetenekleri beslemek ve yaratıcılığı teşvik etmek

DECLINE