VATAN AĞI

Suriye içindeki ve dışındaki insani yardım ve kalkınma alanlarında çalışan Suriyeli sivil toplum örgütleri ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşların, VATAN Derneği tarafından kuluçka bir orgnizasyon oluşturarak bir araya getirilmesi.

Topluluk işlerini yönetmeye ve geliştirmeye etkin bir şekilde katılabilmek için sağlam ve bağımsız sivil toplumların inşasında öncü olarak tanınmak.

Çalışmayı kurumsallaştırarak, koordinasyonu güçlendirerek ve Ağ üyeleri arasında entegrasyonu yaratarak etkili ve etkili bir sivil toplum oluşturmak.

Buna ek olarak, Ağ üyelerinin çalışma alanları ve topluluk ihtiyaçlarına uygun olarak, stratejik karar alma sürecine katılma ve yönlendirmenin yanında, platformlar ve prosedürler alanında bilgi paylaşımı ve deneyimleri oluşturmak ve geliştirmek.

Savunuculuk kampanyalarının başlatılıp desteklemenmesi. Sonunda, Ağ üyelerine akreditasyon verilmesi

DEĞERLERİ

Güçlendirme: VATAN Ağı, etkili ve yararlı bir sivil toplum inşa etmek için tüm topluluk katmanlarını güçlendirmenin önemine inanmaktadır.

Mükemmellik: VATAN Ağı, yüksek yeterliliğe olan bağlılığı ve uzmanlaşmış performans standartlarını, sonuçların kalitesini ve etkisini arttırmanın yoludur.

Sürdürülebilirlik: VATAN Ağı, insan kaynakları yatırımının ve geleceğe genel bakışın devam eden organizasyonlar ve sürdürülebilir programlar için sürdürülebilirliğin önemine inanmaktadır.

Katılımcı Yaklaşım: VATAN Ağı, bilgi alışverişinin ve deneyimlerin paylaşılması ve koordinasyon düzeyinin artırılmasının toplumda entegrasyon ve etkililiğe ulaşmanın en kısa yolunu temsil ettiğini kabul eder.

SERVİSLERİ

Koordinasyon ve Ağ Oluşturma: katılımlar, ilişkiler kurma ve deneyim alışverişini kolaylaştırmak için üyeler arasında aylık koordinasyon toplantıları düzenlenir.

Savunuculuk ve Temsil: İnsani yardım aktörlerleri ile ortak savunuculuk kampanyaları planlamak, değerlendirmek ve uygulamak ve ayrıca temsil için üyeler arasından aday göstermek.

Kapasite Geliştirme: Çalıştaylar ve eğitim oturumları aracılığıyla üyeler için kapasite geliştirmeyi planlamak ve uygulamak.

Medya Tanıtımı: sivil toplumla ilgili ilk Arapça web sitesi olan SADA aracılığıyla üyelerin faaliyetlerini ve haberlerini yayınlayarak ve tanıtım sağlamak.

Hukuk ve Lojistik: E-posta bültenleri aracılığıyla üyelere hem yasal hem de lojistik işleriyle ilgili en son güncellemelerden haberdar etmek.

Bilgi Yönetimi: Üyelerin stratejik kararlarını vermelerinde destek olmak ve ihtiyaçları hakkında bilgi toplayarak ve analiz ederek önemli aktörlerle etkin bir şekilde etkileşimde bulunmak.