VATAN AĞI

Suriye içinde ve dışında insani yardım ve kalkınma alanlarında faaliyet gösteren WATAN örgütü tarafından kuluçkaya yatırılan Suriye sivil toplum ve kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinin toplanması.

Toplum işlerinin yönetimi ve geliştirilmesinde etkin bir şekilde yer alacak sağlam ve bağımsız sivil toplumların oluşturulmasında öncü olarak tanınmak.

Çalışmaları kurumsallaştırarak, koordinasyonu güçlendirerek ve Ağ üyeleri arasında entegrasyonu oluşturarak etkili ve etkili bir sivil toplum oluşturmak.

Ayrıca, Ağ üyelerinin çalışma alanları ve topluluk ihtiyaçları ile tutarlı olarak stratejik karar alma sürecine katılmanın ve yönlendirmenin yanı sıra bilgi paylaşımı ve deneyim alışverişi platformları ve prosedürleri oluşturmak ve geliştirmek.

Buna ek olarak, savunuculuk kampanyaları başlatmak ve desteklemek. Sonunda, akreditasyonun Ağ üyelerine verilmesini sağlamak.

DEĞERLERİ

Güçlendirme:  WATAN Network, etkili ve etkili bir sivil toplum oluşturmak için tüm topluluk katmanlarını güçlendirmenin önemine inanmaktadır.

Mükemmellik: WATAN Network, sonuçların kalitesini ve etkisini artırmanın yolunun yüksek yeterlilik ve uzmanlık performans standartlarına bağlılık olduğunu düşünmektedir.

Sürdürülebilirlik: WATAN Network, insan kaynakları yatırımının ve geleceğe genel bakışın süreklilik organizasyonları ve programları sürdürmenin garantisi olduğuna güvenmektedir.

Katılımcı Yaklaşım: WATANNetwork, bilgi ve deneyimlerin değiş tokuşunun ve koordinasyon düzeyinin iyileştirilmesinin toplumdaki entegrasyon ve etkinliğe ulaşmanın en kısa yolunu temsil ettiğini kabul etmektedir.

HİZMETLERİ:

Koordinasyon ve Ağ: İlgi çekici, bina ilişkileri ve deneyim değişimini kolaylaştırmak için üyeler arasında aylık koordinasyon toplantısı sağlamak.

Avukatlık ve Temsilcilik: İnsani aktif aktörlerle birlikte ortak savunuculuk kampanyalarını planlamak, değerlendirmek ve uygulamak, yanı sıra beyanlarda temsil için üye aday gösterilmektedir.

Kapasite geliştirme: Üyeler için atölye çalışmaları ve eğitim oturumları yoluyla kapasite geliştirme yapmak ve yapmak.

Medya Tanıtımı: Medeni toplumla ilgilenen ilk Arapça web sitesi olan SADA’daki üyelerin faaliyetlerini ve haberlerini yayınlayarak ve teşvik etmek.

Yasal ve Lojistik: E-posta bültenleri ile hem yasal hem de lojistik işlerinin en son güncellemelerinin üyelerini bilgilendirmek.

Bilgi Yönetimi: üyelerin stratejik kararlarını vermelerine ve gereksinim ve ihtiyaçlara ilişkin bilgileri tasarlayarak, toplayarak ve analiz ederek kilit aktörlerle etkin bir şekilde etkileşimde bulunmalarına destek olmak.