KORUMA PROGRAMI – WATAN

KORUMA PROGRAMI

VATANIN koruma programı, çatışmadan etkilenen Suriyelilerin güvenliğini, onurunu ve insan haklarını desteklemektedir. Daha fazla zarara veya aşağılamaya maruz kalmayı azaltmayı amaçlamaktadır, ayrımcılık yapmadan fiziksel veya psikolojik zarardan korkmadan tarafsız yardımı savunmaktadır. Düzenlenen faaliyetler, çocuklar ve kadınlar için psikososyal destek, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (GBV) konusunda bilinçlendirme oturumlarından ruh sağlığı tavsiyelerine kadar uzanmaktadır.

PROGRAM VİZYONU

Temel insan haklarının küresel olarak herkes tarafından tanındığı ve saygı duyulduğu bir dünya istiyoruz. Bir sosyal grubun üyeliğine dayalı şiddetin, cinsiyete dayalı şiddetin ve diğer şiddet türlerinin damgalandığı bir dünya-gelecek nesiller için sağlıklı bir ortam ve cinsiyete, inancına veya ırkına bakılmaksızın tüm bireylerinin yaşamlarını iyileştirmeye olumlu katılan güçlü ve uyumlu sivil toplumlar.

PROGRAM MİSYONU

Bu proje, zarar ve aşağılanmaya Maruz kalmayı azaltmak, insani yardımın ihtiyacı olanlara tarafsız bir şekilde – ayrımcılık yapmadan veya fiziksel veya psikolojik zarardan korkmadan-ulaşmasını sağlamak amacıyla güvenlik, haysiyet ve insan haklarının sağlanması üzerinde çalışmaktadır. Krizden olumsuz etkilenenlerin haklarını ve refahını korumak ve savunmasız grupların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak ve potansiyellerini yerine getirmek için fırsatlarını genişletmek. Çatışma ve felaketlerden etkilenen tüm savunmasız bireyler ve gruplar için uluslararası insan koruma standartlarının uygulanmasını sağlamak.

UZMANLIK ALANLARI

 • Çocuk koruma.
 • Kadınların güçlendirilmesi.
 • Proje planlarında koruma politikalarına yönelik uygulamanın geliştirilmesi ve bunların tüm programlarda uygulanmasının izlenmesi.

Bilinçlendirme :

Bir sosyal grubun üyeleri temel alınarak riskler konusunda farkındalık yaratmak, toplumun şiddete dair farkındalığını arttırmak ve insani alanda çalışanların-genel koruma alanında-kapasitelerini arttırmak.

Yetimleri Destekleme :

Yetimlere onurlu bir yaşam ve kapsamlı destek sağlamak

Toplum Merkezleri :

 • Psikolojik ve toplum destek hizmetleri sağlamak.
 • Her türlü kötü alışkanlıklar konusunda farkındalığın artırılmasını sağlamak.
 • Göçmenlerin ev sahibi ülkelerdeki mevcut sistemlere entegrasyonunu kolaylaştırmak için strateji oluşturmak.

PROGRAM TARİHÇESİ

İlk koruma programı projesi, 2012 yılında, geçiş girişimleri Ofisi (OTI) aracılığıyla ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile ortaklaşa Lübnanın Trablustaki mülteci çocuklarına psikoterapi sağlayanarak gerçekleştirildi. Babasını (geçimi sağlayan) veya ebeveynlerini kaybeden 3.000 yetime çocuk için nakit sponsorluk sağlandı.

2016 yılında VATAN Koruma Programı, göçmenlere gerekli bilgileri sağlayarak ve onları bilinçlendirme yoluyla Türkiyedeki eğitim, sağlık ve yasal hizmetler gibi hizmetlerle ilişkilendirerek göçmenlerin ev sahibi topluluğa entegre olmalarına yardımcı olmak için Türkiyenin çeşitli illerinde toplum merkezleri kurmaya başladı, oturumlar, psikolojik destek, vaka yönetimi, hukuk danışmanlığı ve bireysel koruma yardımı gibi faaliyetler yürütüldü.

PROGRAM UYGULAMASI

VATANın mobil koruma ekipleri acil durumlarda psikososyal destek sağlar. Sağlık ve eğitim hizmetleri için haritalama aracı, ülke içinde yerinden olmuş kişileri ve göçmenleri yeni konumlarına en yakın hizmetler konusunda bilgilendirmek için kullanılmaktadır. Ekipler ayrıca en savunmasız vakaları da takip ediyor. Program, Suriye çatışmasından ciddi şekilde etkilenen ve refahları üzerinde sürdürülebilir bir etki yaratmayı umarak mümkün olduğunca çok insanı desteklemek için hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışmaktadır. Kızların ve kadınların güçlendirilmesi çok önemlidir. Program, kadınları ve kızları yeni beceriler ve güven kazanmaya teşvik eden kaynaklara erişim sağlayarak hayatlarını yeniden inşa etmelerine ve ailelerini desteklemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

PROJELER

 • VATAN Toplum Destek Merkezi

Projenin Amacı:

Türkiyedeki göçmenlerin korunması konusunda bilgi ve yardım sağlamak ve onları Koruma hizmetlerine bağlamak.

Projenin Faaliyetleri:

 • Bir sosyal grubun üyeliğine dayalı olarak mevcut risklere karşı korunmak için psiko-sosyal destek oturumları sağlamak.
 • Ruh sağlığı desteği gerektiren yararlanıcılara kişisel gizli istişareler vererek psiko-sosyal destek sağlamak.
 • Daha iyi sonuçlara odaklanmayı geliştirmek için kişisel ve toplum bilincini artırmak amacıyla grup oturumları sağlamak.
 • Bir dizi konuda yasal oturumlar düzenlemek ve katılımcılara yasal tavsiyeler vermek.
 • Nitelikli bir koruma ekibi tarafından, bir sosyal grubun üyeliğine dayanan çocuk koruma davalarının ve şiddet vakalarının bireysel olarak tanımlanması. Belirlenen tehlikeleri azaltmak ve bireyleri onlara karşı korumak için vaka yönetimi.

Yararlanıcılar : 14,159 Kişi

Uygulama alanları : İzmir ve Mersin

 

 • Seyahat Güvenliği Bilgileri

Projenin Amacı:

Projenin temel amacı, patlayıcı savaş kalıntıları ve mayınların tehlikeleri konusunda farkındalığı arttırmak ve davranışları değiştirerek kayıp sayısını azaltmaktır.

Projenin Faaliyetleri:

Proje, mayınların ve savaş kalıntılarının tehlikeleri hakkında farkındalık oturumları sunmaktadır.

Yararlanıcılar : 22,500 Kişi

Uygulama alanları : Şanlıurfa, Kilis ve Antakya

 

 • Köylerde Okula Giden Suriyeli Çocukların Korunmasını Desteklemek

Projenin Amacı:

Temel amaç kırsal ve tarım alanlarındaki Suriyeli çocuklara Türk Eğitim Sistemine erişim sağlamaktır. Bu çocuklara, eğitim görmeyen çocukların öğrenmelerine yardımcı olduğu güvenli alanlar da dahil olmak üzere uygun koruma sağlamak.

Projenin Faaliyetleri:

 • Eğitime ilgi duymayan ve okula gitmeye ilgi duymayan çocukları olan ebeveynler için farkındalık oturumları düzenlemek.
 • Okula gitmeyen köylerdeki çocuklar için düzenli etkinlikler düzenlemek.
 • Korunmasız çocukların sosyal bakım hizmetlerine ve tıbbi desteğe erişmesine yardımcı olmak için uzmanlaşmış kurumlarla koordinasyon sağlamak.

Yararlanıcılar : 5000 Kişi

Uygulama alanları : Şanlıurfa

 

 • Yetim Bakımı Projesi

Bu, Suriyede devam eden çatışma sonucu artan yetim sayısı nedeniyle 2013 yılında başlayan VATANın projelerinden biridir. Proje, kapsamlı psikolojik destek, sağlık ve eğitim gibi çeşitli etkinliklerden oluşmaktadır. Kutlamalar bayramlık dönemlerde de yapılır ve yetimlere mevsimlik hediyeler ve kıyafetler verilir.

Yararlanıcılar : 1240 Kişi

Uygulama alanları : Türkiye – Suriye

ÖRNEK OLAY

Savaş uçaklarından korkmadan okula gitmek”, Batablo, Idlibden 8 yaşındaki bir kız olan Nomanın dileğidir. Annesi VATANa, ” kocam öldürüldüğünden beri çocuklarımla yalnız yaşıyorum. En büyük çocuğum olan Noman, kardeşlerinin okula giderken uçaklarla bombalanacağından korkmaya başladı. Beni bir daha görmemek korkusuyla sabahları terk etmekten korkuyorlardı. Noman büyük bir kızmış gibi davranıyor. Her zaman ölüm ve bombalamalardan bahsediyor ve dünyanın onu ve küçük kız kardeşlerini ve erkek kardeşlerini unutmasından çok korkuyor. Bilinmeyenden ve geleceğin bizim için ne sakladığından korkuyor.” Noman, “büyüdüğümde savaş bitecek ve öğretmen olacağım. Daha fazla bombalama olmayacak ve gökyüzünde başımızın üzerinde uçan uçak olmayacak. Ancak o zaman hayalim gerçekleşecek ve korkmadan yaşayacağım. Ailenin velayeti olan babasını kaybeden Noman, yetimler programında VATANın sponsorluğundaki çocuklardan biridir.

 

YARARLANICI SAYISI : 42,899

İhtiyacın En Büyük Olduğu Yerde Verin

$25 - Koruma Programına Bağış Yapın

DECLINE