SU, SANITASYON VE HIJYEN PROGRAMI – WATAN

SU, SANITASYON VE HIJYEN PROGRAMI

WASH programı, sağlıklı bir yaşamı sürdürmek ve su kaynaklı hastalıkların bulaşmasını azaltmak için içme, yemek pişirme ve kişisel hijyen için temiz su sağlamaya çalışır.

Tuvaletler için hükümlerin bulunduğu çevre sağlığı ile ilgili konular ve bilinçlendirme yoluyla kötü sağlığın önlenmesini geliştirmek ve teşvik etmek. Kişisel hijyen ve atıkların giderilmesine ilişkin gereklilikler yararlanıcılara sağlanan bazı temel hizmetlerdir.

PROGRAM MİSYONU

Sürdürülebilir ve istikrarlı müdahalelerle iyileştirilmiş sanitasyon ve hijyen ile temiz bir ortamda kullanılabilir suya erişimin sağlanması için savunmasız ailelere yardım sağlanması.

UZMANLIK ALANLARI

Su ve Sanitasyon Müdahaleleri: İyileştirilmiş kaynak yönetimi yoluyla işlenen su ve sanitasyon tesislerine sürdürülebilir erişim sağlamak için akıllı müdahaleler sağlamak.

Temiz ve sağlıklı bir ortam yaratmak: Katı atıkların etkin yönetimi ve ailelerde, topluluklarda ve okullarda hijyeni sağlamak için hijyen kitlerinin dağıtımı konusunda yerel yetkililerle işbirliği yapmak.

Hijyen bilinci düzeylerini teşvik etmek: Etkili farkındalık oturumlarını sürdürmek için yenilikçi fikirlerle kilit ev uygulamalarına odaklanmak.

PROGRAM GEÇMİŞİ

İlk WASH programı Kasım 2013’te uygulanarak, IDP’lere ve yerinden edilmiş ailelere insani yardım sağlandı.

Al Kasrah- Deir Ezzor bölgesindeki dağıtımlar 2.500 su filtresi, 2.500 hijyen seti, 2.500 kış malzemesi seti, 200.000 su tableti ve 6.600 lazımlık tenekesinden oluşmaktaydı.

Bu dağıtımlar Norveç Mülteci Konseyi (NRC) tarafından finanse edildi. Bu yardım 3.300 aileye fayda sağladı ve çok daha büyük ölçekte diğer başarılı tahsisler için bir temel oluşturdu.

WATAN, 2016 yılında çalışma kapsamını genişleterek, Mar’da, el-Numan’da, ACTED ile sanitasyon altyapısını ve İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ile 9 km’nin üzerinde uzanan Leishmaniasis hattını (Ariha ve Bennish arasında) rehabilite etti.

WASH programı ayrıca CARE, ACT, World Vision ve UNICEF ortaklığıyla Halep ve Idleb gibi 20’den fazla lokasyondaki su istasyonunu rehabilite etmeye devam ediyor.

PROGRAM FELSEFESİ VE FARKLILAŞTIRICILAR

Watan’ın su ve sanitasyon programı hızlı bir müdahale ağına sahiptir ve acil durumlar veya yer değiştirme meydana geldiğinde 48-72 saat içinde eylemler gerçekleştirilir. Watan’ın müdahale olarak yaptığı üç ana adım var:

  1. Hızlı ihtiyaç değerlendirmesi.
  2. Ortaklarla koordinasyon.
  3. Yanıt.

WATAN ayrıca, tedarik sistemleri, kanalizasyon sistemleri ve depolama alanlarının rehabilitasyonu da dahil olmak üzere katı atık yönetimi projeleri gibi sürdürülebilir sonuçlara sahip uzun vadeli projeler üzerinde çalışmaktadır. Amaç, su ile ilgili hastalıkların ve diğer zorlu koşulların risklerini azaltmak için sağlıklı ve temiz bir ortam yaratmaktır.

WASH programı birçok sürdürülebilir projeyi hayata geçirmiş olup halen Dera’daki kanalizasyon sistemleri ve tedarik sistemleri gibi projeler üzerinde çalışmaktadır. Watan’ın stratejisi, daha fazla yararlanıcıya ulaşmak için sürdürülebilir uzun vadeli sonuçlar yaratmayı hedefliyor.

Suriye krizinin bir sonucu olarak, birçok su, sanitasyon ve hijyen tesisi tahrip edildi. WATAN, yerel yönetimler ve ortaklarla güçlü bir koordinasyona sahip uzman kadrosunun uyguladığı sürdürülebilir ve etkili çözümlerle bağlam hakkında derin bir anlayışa sahiptir.

WATAN’IN İSTİKRARI AŞAĞIDAKİLERİ SAĞLADI:

  • Sürdürülebilir projelerin büyük ölçekte uygulanmasını.
  • Ortaklar ve bağışçılar tarafından desteklenen çok sayıda ihtiyaç sahibine kısa sürede hızlı bir şekilde yanıt vermek için güçlü bir yardım ağı ile çalışmayı.
  • Kimsenin çalışmadığı ulaşılması zor yerlerde çalışmayı.

PROJELER:

  • acted wash project 1
  • acted wash project 2
  • acted wash project 3
DECLINE