SU, SANITASYON VE HIJYEN PROGRAMI – WATAN

SU, SANITASYON VE HIJYEN PROGRAMI

Su, Sanitasyon Ve Hijyen Programı, Çatışmadan etkilenen Suriyeliler için ,içme suyu, yemek pişirme ve banyo için güvenli temiz su ile ilgili sorunların üstesinden gelmek, tuvalet blokları inşa etmek ve kanalizasyon şebekelerini onarmak, daha sağlıklı bir ortamı teşvik etmek için katı atıkların uzaklaştırılması da dahil olmak üzere çevre konularında hijyen promosyonu ve farkındalık arttırmak için yenilikçi çözümler sunar.

PROGRAM VİZYONU

Gelişmiş sanitasyon ağları kurarak afet ve çatışma mağdurlarının sağlığına bakan ve toplumlardaki bireylerin sağlığını korumak için güvenli ve temiz su sağlayan uluslararası bir koruyucu kalkan sistemi.

PROGRAM MİSYONU

Çatışmalardan etkilenen aileler ve topluluklar için sağlıklı, sürdürülebilir ortamlar geliştirmek.

UZMANLIK ALANLARI

Su ve Hijyen :  Sanitasyon ve güvenli içme suyu tesislerine erişimi sağlamak için sürdürülebilir müdahaleler yapmak ve kaynak yönetimini geliştirmek.

Çevre Sağlığı :  Katı ve tehlikeli atıkların etkin yönetiminde yerel yetkililerle işbirliği yapmak. Evlerde, okullarda ve topluluklarda hijyen uygulamalarını teşvik etmek için yenilikçi hijyen bilinci kampanyaları düzenlemek.

Acil Durumlar İçin Sürekli Hazır Bulunmak :  Yerel yönetimler ve topluluklar ile çalışmak, acil durumlarla başa çıkmaya ve cevap vermeye hazır olmayı kolaylaştıran planlar ve stratejiler koymak.

Yenilenebilir Enerji : Çevre dostu bir enerji kaynağı sağlamak için tüm müdahalelerde yenilenebilir enerjiye olan bağımlılığın artırılması.

PROGRAM TARİHÇESİ

Yerinden edilmiş aileler için ilk Su, Sanitasyon ve Hijyen programı Kasım 2013te Al Kasrah, Deir Ezzor da 2.500 su filtresi, 2.500 set hijyen seti, 2.500 kış seti, 200.000 aqua tablet ve 6.600 bidon dağıtımıyla gerçekleştirildi. Bu dağıtımlar Norveç Mülteci Konseyi (NRC) tarafından finanse edildi, 3.300 aileye fayda sağladı ve daha sonra yapılan daha büyük dağıtımların temelini oluşturdu.

2016 yılında VATAN, ACTED ile Marat al-Numandaki sağlık altyapısını ve BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi ( OCHA) ile Reishmaniasis hattını (Ariha ve Bennish arasında 9 kmden fazla) altyapı onarımını gerçekleştirdi. Su, Sanitasyon ve Hijyen programı programı, Halep ve Idlebde 20den fazla yerde bulunan su istasyonlarını CARE, ACTED, World Vision ve UNICEF ile ortaklaşa iyileştirdi.

PROGRAM UYGULAMASI

Su, Sanitasyon ve Hijyen programı hızlı bir tepki ağı oluşturdu ve acil durumlar veya ani yer değiştirmeler meydana geldiğinde, WATAN personeli 48-72 saat içinde: Hızlı bir şekilde ihtiyaç tespiti, ortaklarla iletişimi ve son olarak ihtiyaca cevap vermektedir.

Suriye çatışması sonucu ülkenin birçok bölgesindeki altyapı hasar gördü veya tahrip edildi. Bağışçıların ve ortakların desteğiyle VATAN, yerel topluluklara sürdürülebilir uzun vadeli faydalar sağlarken zararları onarmak için büyük ölçekli projeler üzerinde çalışmaktadır. Mevcut projeler arasında daraa, Halep, Idleb, Qunaiterah ve Alhassakeh valiliklerinde su şebekelerinin inşası/onarımı, kanalizasyon şebekeleri ve depolama alanlarının rehabilitasyonu da dahil olmak üzere Katı Atık Yönetimi projeleri bulunmaktadır. Amaç, su kaynaklı ve diğer bulaşıcı hastalıkların risklerini azaltmak için daha temiz ve sağlıklı bir ortam yaratmaktır.

VATANın Suriye içindeki personeli bağlam hakkında sağlam bir anlayışa sahiptir, ulaşılması zor alanlar da dahil olmak üzere çok sayıda insanın insani ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vermek için güçlü yerel ağlar kurmuştur ve yerel yetkililer ve ortaklarla güçlü bir koordinasyon geliştirmiştir.

PROJELER

 • Halep Ve İdleb İllerinde Su Ve Sanitasyon Altyapısının Desteklenmesi Projesi
  Projenin Amacı:

Güvenli ve sağlıklı içme suyuna erişimi iyileştirmek ve çevre sağlığı ve genel sağlık koşullarını iyileştirmek.

Projenin Faaliyetleri:

Sağlık merkezlerinde su temini ve sanitasyon ve hijyen için yeniden nitelendirme tesisleri. Su şebekelerinin yeniden nitelendirilmesi, işletme ve bakımın desteklenmesi ve bir toplama sisteminin kurulması.

Yararlanıcılar : 1,921,000 Kişi

Uygulama alanları : İdbil ve Halep

 

 • Güney Suriyedeki çatışmalardan etkilenen topluluklar için su ve Sanitasyonun teşvik edilmesi Projesi

Projenin amacı:

Güvenli içme suyuna erişimin iyileştirilmesi ve topluluklar arasında sağlıklı uygulamalar hakkında farkındalık yaratılması. Daraa, Quneitra ve Suweyda illerindeki göçmen kampları ve diğer topluluklardaki Çevre Sağlığı ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi.

Projenin faaliyetleri:

 • Güneş enerjisi ile su sistemlerinin canlandırılması.
 • Su sistemlerinin çalışmasını desteklemek.
 • Kamyonlar üzerinden su taşınması -57 metreküp üzerinde bir günlük olarak.
 • 170 su istasyonunda suyun kalitesinin izlenmesi.
 • Acil tuvalet montajı.
 • Hijyen ekipmanlarının dağıtımı.
 • Katı Atık yönetimi.

Yararlanıcılar : 858,820 Kişi

Uygulama alanları : Daraa-Quneitra-Suwayda

 

 • Çatışma Projesinden Etkilenen Yerel Topluluklar İçin Su Ve Sanitasyonun Teşvik Edilmesi

Projenin amacı:

Toplum dayanıklılığı için alternatif e enerji kaynaklarını teşvik etmek

Projenin faaliyetleri:

 • Güneş enerjisi ile su sistemlerinin canlandırılması. Su sistemlerinin çalışmasını desteklemek. Kamyonlar aracılığıyla su taşınması.
 • Acil tuvalet sağlanması.
 • Hijyen ekipmanlarının dağıtımı.
 • Katı atık yönetimi.

Yararlanıcılar : 107,156 Kişi

Uygulama alanları : Daraa-Quneitra

 

 • Suriye Dayanıklılık Projesi

Projenin Amacı:

Toplulukların dirençli olmasını sağlayan alternatifleri desteklemek.

Projenin Faaliyetleri:

30 sulama kuyusunun yeniden işletilmesini kolaylaştırmak. Alternatif teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak kapasitelerin oluşturulması. Su ve sulama şebekeleri de dahil olmak üzere tarımsal uygulamalar için en iyi alternatif seçeneklerin uygulanması.

Yararlanıcılar : 388 Kişi

Uygulama alanları : Daraa-Quneitra

 

 • Korunmasız Ailelere Su Ve Sanitasyon Sağlama Faaliyetleri

Projenin amacı:

Savunmasız ailelere su ve sanitasyon sağlanmasını tamamen desteklemek.

Projenin faaliyetleri:

 • Acil tuvalet montajı.
 • Tuvalet temizleme malzemeleri dağıtma.
 • Yatakların Sıhhi depodan çıkarılmasını desteklemek.
 • Katı atık yönetiminin desteklenmesi.
 • Hijyen teşviği.
 • Toplumdaki ve diğer topluluk yapılarındaki gönüllülerin kapasitesini geliştirmek.

Yararlanıcılar : 9500 Kişi

Uygulama alanları : Daraa

 

 • Sodyum Hipokloritin 170 Kuyuya Dağıtımı Projesi
  Projenin amacı:

Daraa, Quneitra ve Suweyda su kalitesinin izlenmesi.

Projenin faaliyetleri:

200 su istasyonunda su kalitesinin izlenmesi.

Yararlanıcılar : 856,00 Kişi

Uygulama alanları : Daraa-Quneitra-Suwayda

ÖRNEK OLAY :

Qah Kampında Yerinden Olmuş Ailelere Su Temini

Halepte suya erişim gerçekten zordu. En büyük zorluk ve Evimi terk etme kararımı etkileyen önemli bir faktördü”, Qah kampındaki Mahmoud VATAN ekibine anlattı.

Terörden ve temel kaynakların eksikliğinden kaçmak için büyük miktarda paralar ödedim, ailemin ve kendi hayatımı riske attım. Yolda çok fazla sıkıntı ile kaçmamız 10 gün sürdü ama sonunda bu kampa ulaştık. Çok Şükür. Şimdi çok daha iyi bir yerdeyiz. Eşim, çocuklarım ve ben eskisi kadar korkmuyoruz ve buraya ulaşmak için harcanan tüm çabalara değdi üstelik kampta bulunan/dağıtılan su ücretsiz. Qah kampı, VATANın IDP kampındaki yaşamı güvenli ve hastalıklardan arındırmak için sürekli temiz su kaynakları ve sanitasyon hizmetleri sağladığı kamplardan biridir. Mayıs 2016da VATAN, 125.000den fazla kişiye su temini ve sanitasyon hizmetleri sağlamayı başardı.

YARARLANICI SAYISI : 3,732,864

İhtiyacın En Büyük Olduğu Yerde Verin

$50 - Bir Su Kuyusuna Doğru

DECLINE