VATAN’ın Kafr Jals Kampında Gerçekleştirdiği Çok Sektörlü Yardımlar – WATAN

VATAN'ın Kafr Jals Kampında Gerçekleştirdiği Çok Sektörlü Yardımlar

VATAN, Kafr Jals’taki ikinci VATAN model kampında çok sektörlü bir proje başlattı. Projeler üç ana başlığa ayrıldı : FSL, CCCM ve Sağlık. Vatan ekibi, projenin öncelikleri doğrultusunda yurdundan edilmiş kişilerin birincil ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla alanda müdahale edilmesi ve önerilen faaliyetlerin düzenlenmesi için çalışmıştır.

Kamp bölgesinde, CCCM faaliyetleri kapsamında 250’den fazla yardıma muhtaç insana ulaşmayı hedefleyen çalışmalar için tartışma oturumları gerçekleştirildi. Bu oturumlarda kamp yönetimi için eğitim ekipmanı hazırlamak, siparişlerin satın alımını artırmak ve tedarikçilerden teklifleri çekmek için de çalışmalar yapıldı. Aynı zamanda projelerin ihale duyurusu için dosyalar hazırlandı.

DECLINE