TOHUMDAN EKMEĞE İNSANI DÖNÜŞTÜREN BİR PROJE – WATAN

TOHUMDAN EKMEĞE...İNSANI DÖNÜŞTÜREN BİR PROJE; EKTİĞİNİ YEMEK.

On yıldır devam eden bir krizden muzdarip bir ülkede, Suriye’nin içinde oldukça zor yaşam koşulları var. Özellikle buğday üretiminde ve insanların temel gıdası olan ekmeğin sağlanmasında ve gıda güvenliğinin artırılmasında zorluklar gözlemlenmektedir. Bu boşluğu doldurmak için WATAN, Suriye’nin idari olarak İdlib iline ait olan Mahbil ilçesi ve Eriha bölgesindeki 15 köyde hedeflenen bölgelerde buğday çiftçileriyle bir dizi odaklanmış görüşme gerçekleştirdi. WATAN odak grupları aracılığıyla buğday çiftçilerinin karşılaştığı engelleri; buğday üretim zinciri boyunca doldurulması gereken boşlukları; Bu hayati sektörün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenin yanı sıra, kurtarılan bölgelerde gıda güvenliğinin en önemli bileşenlerinden biri olarak güçlendirmenin yolları belirledi.

Buna göre, WATAN, OCHA ve SCHF ile işbirliği içinde, bu sektöre ek destek ve teşvikler getiren, bu sektörü öne çıkarıp değer yaratacak desteklere dayanan bir aktiviteler ve müdahaleler süreci uygulayanak bir müdahale projesi tasarladı. Bunlar:

-Çiftçilerden teşvik edici bir fiyata üretim satın alarak buğday ürünlerinin pazarlanmasını arttırmak.

-Satın alınan buğdayın bir kısmını elemek, sterilize etmek ve gelecek sezon için tohum olarak hazırlamak, yararlanıcı çiftçilere dağıtılmak üzere.

-Kalan kısmı WATAN Değirmenine tedarik etmek, fırını çalıştırmak için gereken unu elde etmek, daha sonra taze ekmek üretmeye başlamak ve faydalanıcı ailelere ücretsiz dağıtmak.

-Bölgedeki hayvan yetiştiricilerine yem (buğday kepeği ve saman) dağıtımı.

-Buğday çiftçilerine gübre ve koruyucu malzemeler de dahil olmak üzere üretim gereksinimlerinin yanı sıra hasat maliyetleri konusunda destek olmak.

-Yangın söndürme ve haşere kontrolü konusunda uzmanlaşmış atölyelerin oluşturulması yoluyla iş için nakit metodolojisi uygulanarak iş fırsatlarının arttırılması.

-Buğday üretiminde uzmanlaşmış çiftçi okullarının kurulması.

Projenin başlangıcından bugüne kadar ekmek üretimi için üretilen 420 ton buğday ve ekime yönelik 280 ton buğdayın 300 çiftçiden satın alınması dikkat çekicidir. Geçtiğimiz Haziran ayında kendilerine dağıtılan yem desteğinden 2042 hayvan yetiştirici faydalandı ve 1400 adet çiftçiye hasat kuponu ile destek verildi.

Doğrudan müdahaleye gelince, WATAN, uygulamanın başlangıcından günümüze kadar aşağıdakileri yaptı:

-Buğday tohumunun 300 buğday çiftçisine dağıtımı.

-Kupon sistemi ile 1.400 çiftçiye gübre ve buğday haşere kontrol malzemesi dağıtımı.

-Tarla çiftçilerine destek olmak için tarla okullarında 30 eğitim seansı yapmak.

-Maarrat Misrin ve Sarmin kamplarındaki ücretsiz ekmeğin günlük olarak WATAN Fırınından ve doğrudan günde 2.300’den fazla aileye dağıtılması, dağıtımın üst üste dört ay boyunca gerçekleştiği yer.

-Aktif olarak arazi toplayan 1.400 çiftçiyi desteklemek.

-Hasat sırasında yangınlarla mücadele etmek için 14 ekip kurmak. Her ekip, bir su tankına ek olarak, müdahale araçlarıyla donatılmış on işçiden oluşuyor.

Projenin şunlara katkıda bulunması bekleniyor:

-Buğday yetiştiriciliğinin katma değerinin artırılması ve gelecekte genişletilmesi, böylece ekmeğin esas olduğu gıda güvenliğinin artırılması.

-Güvenilir sterilize edilmiş tohumlar ve üretim gereksinimleriyle destekleyerek çiftlikler için üretim seviyelerinin korunması ve artırılması, böylece geçim kaynaklarına olumlu yansıyan üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve karlılığın artırılması beklenmektedir.

-Hayvancılık sektörünü geliştirirken, yem dağıtımını destekleyerek ekonomik verimliliğini arttırmaktadır.

-Çiftçilerin bilgilerini artırmaya ve uzmanlık yönlerini geliştirmeye olumlu yansıyacak Çiftçi Tarla Okulları yaklaşımını benimsemek.

DECLINE