Temizlik hizmetleri ve bilinçlendirme kampanyaları yerinden edilmiş binlerce aileyi nasıl kurtarıyor? – WATAN

Temizlik hizmetleri ve bilinçlendirme kampanyaları yerinden edilmiş binlerce aileyi nasıl kurtarıyor?

Su, insanoğlunun yaşaması için en önemli ihtiyaçlarından birisidir ve kamplarda yaşam koşullarının zor olması nedeniyle su ihtiyacı artmaktadır. Çünkü kamptaki kuraklık ve sürekli artan kirlilik karşı konulamaz bir gerçektir. Bu problem ailenin yaşamı ve çocuklarının sağlığı için güvenli olmayan kirli bir ortam yaratmaktadır.

Ekiplerimiz, geçen Mart ayının başından bu yana, radikal bir çözüm bulabilmek için çeşitli çabalarla bölge sakinlerinin sağlık geleceğini değiştiren önemli adımlar attı:

1- Tanklardan steril su temini

2- Katı atıkların uzaklaştırılması

3- Çamurdan arındırma

4- Kişisel hijyen sepetlerinin dağıtımı

5- Periyodik sağlık bilinçlendirme kampanyaları

6- Çöp konteynırlarının dağıtımı

7- Banyo bloklarını günlük olarak temizlemek için işçi görevlendirilmesi

8- 1000 litrelik tankların dağıtımı

Projenin aktiviteleri somut destek sağlamakla sınırlı kalmamış, ailelerin hijyen kontrollerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda farkındalık kazandırmak ve çocuklar arasında bu bilinci geliştirmek için periyodik olarak sağlık bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmiştir .Proje, çeşitli kampları (Apamia – Al-Baraka – Saed – Guney Martyrs – Al-Eis – Al-Burj – Al-Yamama – Al-Saleem – Jabal Al-Hoss – Ajyal – the old white – the new white – Al-Najma – Wadi Al-Ain – Al-Sahara gathering – Al-Musa – Shermagar – Al-Maqla – Al-Saqiya – Al-Youssef – Al-Dana – Kafr Losin – Babska – Sarmada – Batbo – Hazano – Kfardrian – Termanin – Burj Al-Nimra) içeren geniş bir alanı kapsıyordu.

Hijyen konusunun iyileştirilmesi ve bu alanda ihtiyaçları karşılamaya devam etmek için,acil müdahale gerektiren en önemli ihtiyaçlardan biri olan kişisel hijyen konusunda projenin çalışmaları yenilendi.

Projelerin yürütüldüğü bölgelerde yaşayan insanların sayılarının artması özel ve umumi banyonun varlığını zorunlu kılmıştır. Aynı zamanda onların yüklerini hafifletmek, onlara güvenli ve sağlıklı temiz bir çevre sunabilmek için çalışan ekiplerimiz, istikrarlı bir ortamda yaşamaları için çalışmalarını sürdürmüştür.

Eylül ayının sonuna kadar,21 Mayıs 2022 tarihinde başlayan su temini ve katı atık uzaklaştırma projesinde, hizmet vermesi onaylanan yeni tedarikçiler için çamurdan arındırma ve atık uzaklaştırma faaliyetlerini yürütmeye başladık. Aynı zamanda 12 Nisan 2022 tarihinde başlayan çamur boşaltma ve arındırma faaliyetlerini yürüterek, kişi başına düşen su miktarını günlük 40 litreye yükseltilmesini sağlamış olduk.

Ağustos ayında doğrudan 1.330 kişiye ve dolaylı olarak 6.375 kişiye ulaşan ve aynı zamanda, düzenlenen oturum sayısının 130’a ulaştığı sağlık bilinçlendirme kampanyalarımızı düzenlemeye devam ettik.

Ayrıca hedeflenen kamplarda, toplum bilinçlendirme faaliyetleri çalışanları sağlık seansları vermeye devam etti. Oturumlardan yararlanan kişi sayısı 6.296 ‘ya ulaştı.

Ağustos ayı boyunca toplam yararlanıcı sayısının 209’a ulaştığı ‘’Kadın Regl Hijyeni’’ promosyon kampanyalarına yeni bir aktivite de eklendi.

Kamplarda ele alınan problemler arasında yer alan, evsel kullanımdan yollara akan suyun, çok fazla kir ve hastalık içeren bataklıkların oluşmasına neden olmasıydı. Yapılan müdahalelerin ardından, kamplarda yayılan hastalıkların azalmasına tanık olunurken, steril suyun tüm ailelere ulaşmasıyla maddi yüklerin azalması sağlandı.

Daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışan insani yardım kuruluşu VATAN, bölgeyi çevreleyen tüm kamplara ve aynı zamanda izole edilmiş topluluklara hijyenik ortam ve sağlıklı yaşam koşulları sağlamak  için ciddi çözümler bulmaya çalışıyor.

DECLINE