Sürdürülen yaşam hizmetleri onlarca kamp için yeterli mi? – WATAN

Sürdürülen yaşam hizmetleri onlarca kamp için yeterli mi?

Suriye’nin kuzeyinde yer alan kamplar, her yıl yaz kış birbirini takip eden zorlu ve ardışık koşullardan geçiyor.

Yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kalan bu ailelere yardım etmek için VATAN, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile birlikte bölgeye müdahale etti.Zorlu yaşam koşullarından muzdarip aileler için 15.000 kış çadırı, 27.500 acil durum kiti,11.000 çadır dağıtımı,12.000 çadırın kurulumunun yapılmasının yanı sıra temel barınma malzemeleri dağıttı.

Zemini yeniden düzenlemek için ekibimiz, çadır alanlarını iyileştirdi ve 15 km’lik yolu çakıllaştırdı. Aynı zamanda bölgede kirlilik risklerini ve çocuklar arasında oluşabilecek salgın hastalık risklerini azaltmak için kanalizasyon şebekeleri oluşturuldu.

Geceleri yayaların hareketini kolaylaştırmak ve karanlık saatlerde ailelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için 250 aydınlatma direği yerleştirilerek kamplar içide aydınlatıldı. Ayrıca, tüm hizmetleri içeren 1.000 RHU konut kullanılarak yeni yerleşim yerleri kuruldu. Tüm hizmetler dahil olmak üzere yerel olarak yapılmış bu konutlar, 100 adet hasarlı çadırda konaklayan aileler için tasdik edildi.

Eylül ayı boyunca ekibimiz aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştirdi:

 • 15.000 kış yardım paketi dağıtımı,
 • 17.941 acil durum kiti dağıtımı,
 • 9.182 çadırın dağıtımı ve kurulumu,
 • 10.993 çadırın zemininin çakıllanması,
 • 16.550 km kanalizasyon şebekelerinin bağlanması,
 • 17.179 km kamp yolları çakıllama yaparak düzenlenmesi,
 • 250 adet aydınlatma direği montajı ile kamp içi aydınlatma sağlanması,
 • RHU konut birimleri projesi ve yerel olarak yapılan barınaklar için metraj cetvelinin hazırlanması.

Doğrudan müdahalenin başlangıcından günümüze kadar yapılan istatistikler, hedeflenen tüm yardıma muhtaç insanlara ulaşıldığını, hizmetlerin sunulduğunu ve ihtiyaçların aşağıdakilere göre karşılandığını göstermektedir:

 • 15000 aile (75.000 kişi)
 • 17941 aile (89.705 kişi)
 • 9182 aile (45.910 kişi)
 • 10933 aile (54.965 kişi)
 • 1594 aile (7,965 kişi)

 

Ulaşılan toplam kişi sayısı 273.545’tir.

 

Yapılan müdahalelerin gelecek beklentileri ve elde edecekleri başarı şansları ile ilgili olarak, VATAN aktörler arasında kendisine geniş bir itibar kazandırmıştır. Suriye içindeki acil müdahale operasyonlarında ve aynı zamanda zorunlu tahliye yapılması durumlarında aktif olan, en önde gelen kuruluşlardan biri olarak kabul edilmektedir.

VATAN, 2022 anlaşmaları kapsamındaki acil durum ihtiyaç paketlerini ve çadırların dağıtımını tamamlamak, gıda yardımı dışında da ek sevkiyatlarını gerçekleştirmek kamplarda saha iyileştirme ve yol çakılama faaliyetlerine devam etmek istiyor.

DECLINE