Önde gelen projelerimizin izinden gitmek: Sağlık istikrarını desteklemek için yeni su ve sanitasyon müdahaleleri – WATAN

Önde gelen projelerimizin izinden gitmek: Sağlık istikrarını desteklemek için yeni su ve sanitasyon müdahaleleri

WATAN, bulaşıcı hastalıkların ve salgın hastalıkların yayılmasını sınırlamak için güvenli, sağlıklı ve istikrarlı bir ortam sağlamak için kişisel hijyenin artırılmasının gerekliliğine inanmaktadır. Bu, özellikle, giderek daha fazla müdahale gerektiren art arda dalgalara tanık olan Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana en büyük öncelik olmuştur. Böylece WATAN, Covid-19 enfeksiyon oranlarını düşük tutmak amacıyla su ve sanitasyon sektörlerinde herkes için hızlı çözümler sunmaya devam etti.

Bu çözümler Mart ayı başında Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortaklaşa ortaya konmuştır.

Kamplar: Afamia, Al-baraka, South’s Martyrs, Al-Eis, Al-Burj, Al-Yammah, Al-Salim, Jabal Al-Hoss, Ajyal, Old Al-Albyad, New Al-Abyad, Al-Najmah, Valley of Al-ayn, Al-Sihara group, Al-Musa, Sher Maghar, Al-Qalaa, Al-Sakia, Al-Yusuf.

Srian’ın İdlib vilayetine dağıtılan bölgeler şunlardır: El Dana, Kafr Lusin, Babsaqa, Sarmada, Batabou, Hazanou, Kfar Daryan, Termanin, Burj Al-Manara.

Kişisel hijyeni artırmak ve daha fazla yararlanıcıyı barındırabilecek sanitasyon ağları kurmak amacıyla acil ihtiyaç değerlendirmesi yapıldıktan sonra çeşitli faaliyetler planlandı. Bu faaliyetler şunları içeriyordu:

  • Yukarıda belirtilen kamplara steril su sağlamak
  • Katı atıkları aktarın
  • Sıvı atıkların boşalttırı
  • Kişisel hijyen sepetlerinin dağıtılması
  • Periyodik sağlık bilinci kampanyaları
  • Çöp konteynerlerinin dağıtılması
  • Özel ihtiyaçları olanlar için düzenli banyo blokları ve engelli tuvaletleri inşa etmek
  • Sözleşmeli işçiler banyo bloklarını günlük olarak temizlemek için
  • Yolların asfaltlanması
  • Atık suyu sulama amaçlı suya dönüştüren ek arıtma ile kanalizasyon hatlarının uygulanması

Projenin başladığını duyurduktan hemen sonra WATAN katı ve sıvı atıkların uzaklaştırılması (faaliyetler 2&3), Covid-19’un tehlikeleri hakkında eğitim dahil hijyen farkındalık kampanyaları (etkinlik 5), banyo bloklarını temizleme (etkinlik 8) ve ayrıca kalan faaliyetler için uygulama hazırlıklarına başladı.

Yararlanıcı sayısı 7.651 aile dır ve bu da 42.333 bireye tekzip anlamına gelir. Su ve sanitasyon projelerinde başarılı bir lider olduğunu kanıtlayan WATAN, bu faaliyet ve hizmetleri 2021 yılı sonuna kadar sürdürmeyi planlıyor. Bu, kişisel hijyenin artırılmasına, kullanılmış suyun uzaklaştırılmasına ve hastalığın azaltılmasına neden olacaktır.Ayrıca, kamplardan çıkarılan kullanılmış/ atık sular komşu tarım arazilerini sulamak için yararlı suya dönüştürüleceğinden, bu projeleri sürdürülebilir bir şekilde (WATAN’ın öncülük ettiği bir şeydir) yürütecektir.

DECLINE