KAMPLARDAKİ HASTALIK BÖLGELERİNE NASIL ULAŞACAĞIZ? – WATAN

KAMPLARDAKİ HASTALIK BÖLGELERİNE NASIL ULAŞACAĞIZ?

Kamplardaki kötüleşen sağlık durumunun bir sonucu olarak, hijyen konusunu yeniden vurgulamak için acil bir ihtiyaç var. Bu tüm insanlar, özellikle kamusal, kalabalık ve güvensiz ortamlarda yaşayan kamp sakinleri için hala bir korku kaynağı olan COVID-19 virüsünün yayılmasının bir sonucu. WATAN bu sorunla, sorun yaşayan tüm bölgelerde derhal uygulanması gereken yeni çalışmaların başlatılmasıyla mücadele etmeye karar verdi.

Kampların teknik bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra, içeride birçok ailenin bulunduğu tespit edildi. Bunun da özel ve ortak banyolarda bir kalabalığa yol açtığı ve sonuç olarak, bir çok özel teknik çukur; kamu, kapalı ve açık olanlar, (mutfak ve banyo) gelen yollar üzerine kullanılan su akışı ile, birçok hastalığa, hoş olmayan kokuların ve salgın hastalıkların yayılmasına neden olduğu görüldü. Buna ek olarak, içme suyunun çıkarılması ve katı atıkların bertarafı için tüketilen büyük malzeme maliyetleri, boş septik tanklar ve arazinin kayalık doğası nedeniyle teknik çukurların kazılmasının zorluklarıyla karşılaşıldı.

“Bu kanıtlara dayanarak ve WATAN’IN salgın hastalıkların ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını sınırlandırma çabasıyla birlikte; kişisel hijyeni teşvik etmek için bilinçlendirme kampanyaları yürütmenin çalışmalarıyla birlikte, bir grup kampta bir sanitasyon projesi uygulamanın yanı sıra, su temini faaliyetlerinin, katı atıkların giderilmesinin ve teknik atık su gideriminin uygulanması önerildi:

Apamia – Al Baraka – Saed – Shohada Aljonoob – Al Eis – Al Burj – Al Yamama – Al Saleem – Jabal al-Hoss – Ajyal – Al-abyad Alqadeem – Al-abyad Aljadeed – Najma – Wadi Al-Ain – Tajmi’ Al-Sahara – Al-Musa – Sher Maghar – Al-Maqlaa – Saqia – Al-Youssef.

Şu bölgelerdeki: Al-Dana – Kafr Lusin – Babsqa – Sarmada – Batbo – Hazano – Kafr Daryan – Termanin – Burj Al-Nimra.

Projeler, yararlanıcıların yüklerini hafifletmeyi ve güvenli, sağlıklı ve istikrarlı bir ortam sağlamayı ve bunu aşağıdaki planlı hizmetler dahilinde uygulamayı amaçlamaktadır:

-Tanklardan sterilize su temini.

-Katı atıkların uzaklaştırılması.

-Teknik ücretlerin geri çekilmesi.

-Kişisel hijyen arttırıcı sepetleri dağıtmak.

-Periyodik sağlık bilinci kampanyaları.

-Çöp konteynerlerinin dağıtımı.

-Özel ihtiyaçları olan insanlar için düzenli banyoların yapı taşları.

-Müteahhit işçiler banyo bloklarını günlük olarak temizlemek için.

-Yolların asfaltlanması.

-Suyu sulamaya uygun suya dönüştürmek için fermantasyon çukurları ile kanalizasyon hatlarının uygulanması.

Projenin bu yılın başında başlatılması dikkat çekicidir ve işte geçen Haziran sonunda ulaştığı en önemli aşamalar:

-Su temini, septik tankların boşaltılması, katı atıkların giderilmesi ve bilinçlendirme kampanyaları gibi günlük hizmetleri sunmaya devam etmek.

-Hedeflenen kamplara 591 çöp konteyneri dağıtma işini bitirmek.

-Su noktalarına güvenli bir şekilde ulaşılmasına ve bakımının sağlanmasına yardımcı olmak ve hizmetin hedeflenen tüm kamplar arasında dağıtılan tüm faydalanıcılara ulaşmasını sağlamak amacıyla beton taban üzerine kurulu 1000 litre kapasiteli 524 adet su tankının dağıtım işini bitirmek.

-Hedeflenen kamplarda hijyen sepetlerinin dağıtılması, 7843 aileye kişisel hijyen konusunun yaygınlaştırılması çalışmaları da devam etmektedir.

-Kamplardaki tamamlanma oranlarının şu şekilde ulaştığı projede temizlik ve güçlenmesine yardımcı olacak her türlü imkan sağlanmaya devam edilmesi amacıyla kanalizasyon şebekelerinin hayata geçirilmesi, yolların asfaltlanması ve hedeflenen kamplar içinde banyo bloklarının inşası için proje çalışmaları başlatıldı:

Aşağıdaki kamplarda sağlık hizmetleri sağlamak için çalışmaya başlandı: El-Maklaa – El-Sert – El-Baraka – El-Abyad, Kafr Karmin – Shohada Aljonoob % 19,5 başarı oranıyla.

Kamplarda çakıl ile yol kaplama hizmeti vermek için çalışmalar devam etmektedir: El–Maklaa – El–Harsh – El–Abyad Kafr Karmin – Cebel El–Hoss – Saed-El–Baraka – Güney Şehitleri – El–Necma – Wadi El–Ain – Sher Maghar – El–Musa – El–Eis – El-Burj % 58,8 başarı oranıyla.

Erkekler ve kadınlar için 150 blok çift kişilik banyo, özel ihtiyaçları olan kişiler için ise %37.1’lik tamamlama oranıyla 20 blok inşa etmeyi amaçlayan, belirli sayıda tüm kamplarda banyo bloklarının hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Bu hizmetten yararlananların sayısının 46, 087 birey ve 8,125 aileye ulaşması ve 2021 yılı sonuna kadar hizmet vermeye devam etmesi dikkat çekicidir.

Böylece, mali yük azaltıldı ve salgınların ve hastalıkların yayılımı azaltıldı ve çalışmalar halen devam ediyor. Bu çalışmaların sebepleri de:

-Kişisel hijyen konusunu arttırmak ve ev içi kullanım dışındaki su akışını sokaklara atmak, bu da çok fazla kir ve hastalık içeren bataklıkların oluşmasına neden olması

-Komşu tarım arazilerini sulamak için teknik çukurlardan çıkan sudan yararlanılabilmesi

-Kamplardaki hastalıkların yaygınlığının azalması; onlara yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması sonucunda, sterilize edilmiş suyun tüm ailelere erişimini sağlarken, böylece mali yüklerinin hafifletilmesi.

Projenin aşağıdaki iyi sonuçlara katkıda bulunması bekleniyor:

-Steril su sağlayarak, atıkları gidererek ve hastalıkların ve salgın hastalıkların yayılmasını azaltarak kişisel hijyeni teşvik etmek.

-Düşük gelirli aileleri, dulları ve özel ihtiyaçları olan insanları desteklemek ve aileler üzerindeki mali yükü hafifletmek.

-Farkındalık kampanyaları yoluyla kişisel hijyeni geliştirme ihtiyacından yararlananları eğitmek.

-Yaşadıkları yer değiştirme durumu ve COVID 19 virüsünün yayılmasının etkileri ışığında yerlerinden edilmiş ve kamp sakinlerinin yaşadığı baskıların azaltılması.

-Kamplardaki katı atıkların özel bir ortama aktarılarak güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi.

-Banyo bloklarının bakımı, restorasyonu ve inşası yoluyla kampların altyapısını desteklemek.

-Gelecekte kullanılabilecek bir kanalizasyon şebekesi kurmak, şebekeyi genişletmek ve daha fazla sayıda yararlanıcıyı barındırmak.

-Son olarak, güvenli, sağlıklı ve istikrarlı bir ortam sağlamak.

DECLINE