KAMPLAR İÇİNDEKİ ZORLUKLAR KARŞISINDA WATAN – WATAN

KAMPLAR İÇİNDEKİ ZORLUKLAR KARŞISINDA WATAN

Suriye’de aileler artan sıkıntılardan kaçamıyor gibi görünüyor. Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda hijyen ve yaşam kalitesinin arttırılması için acil ihtiyaç duyulan karmplarda, sağlık durumlarında bozulmalar yaşandı. Bu esas olarak septik tanklara bağlıdır: bunlar evlerde, işletmelerde ve şebekeden uzak diğer alanlarda atık su toplayan sistemlerdir. Kanalizasyon sistemi olmayan alanlarda yararlı bir alternatiftir, ancak kamplarda bu tanklardan özel olanlar, halka açık olanlar, açık veya kapalı olanlar olmak üzere oldukça fazla mevcut.

WATAN hijyeni en kritik müdahale alanlarından biri olarak görüyor. Bu nedenle, yerinden edilmiş kişilerin yüklerini hafifletmek ve güvenli, sağlıklı ve istikrarlı bir ortam sağlamak için sanitasyonu geliştirmek için büyükçe bir proje başlattı. Özellikle COVID-19 pandemisinin hızlanması göz önüne alındığında, salgın hastalıkların ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını azaltmak için mücadele etmek oldukça önemlidir.

Önerilen proje şu kamplarda gerçekleşecekti: Biz bir Milletiz, El-Nuri, Thebes şehri, Hama’nın Oğulları, El-Malaab Kafr Daryan, El-Furat, Ümmü Celal, İkinci WATAN Model Kampı, El-Faraja, Kafr Daryan kasabası.

Proje aşağıdaki faaliyetlerden oluşuyordu:

-Tanklardan sterilize su temini.

-Katı atıkların uzaklaştırılması.

-Fosseptik ücretlerinin geri çekilmesi.

-Kişisel hijyen arttırıcı sepetleri dağıtmak.

-Periyodik sağlık bilinci kampanyaları.

-Çöp konteynerlerinin dağıtımı.

-Özel ihtiyaçları olan insanlar için düzenli banyoların yapı taşları.

-Müteahhit işçiler banyo bloklarını günlük olarak temizlemek için.

-Yolların asfaltlanması.

-Suyu sulamaya uygun suya dönüştürmek için fermantasyon çukurları ile kanalizasyon hatlarının uygulanması.

-Kuyuları donatmak ve kuyuları işletmek için su şebekeleri, elektrik jeneratörleri ve bir güneş enerjisi sistemi uygulamak.

Büyük bir proje olan bu projenin uygulanması zamana yayılmıştır. 202’nin başında piyasaya sürüldü. Ağustos ayının sonundaki en önemli başarılar şunlardır:

-Günlük su temini, septik tankların boşaltılması ve katı atıkların giderilmesine devam edilmesi.

-Toplam 205 çöp konteyneri dağıtmayı bitirdi.

-Hedeflenen kamplarda 21 temizlik işçisine tuvalet bloğu temizleme ekipmanı dağıtmak.

-Kafr Daryan kasabası, El-Malaab Kafr Daryan, El-Furat, Ümmü Celal, El-Faraja’da kanalizasyon hatlarının uygulanması faaliyetinin başlatılması.

-106 Su tankının dağıtılması planlanan hedeflenen kamplara su tanklarının dağıtılması çalışmalarına başlandı.

-Eylül ayı başında sağlık bilinci derslerinin bir sonraki turuna başlamaya hazırlanıyoruz.

-Bir dağıtım faaliyetine başlamaya hazırlanıyor: 3,513 hijyen sepeti güçlendiricisinin daha dağıtılması planlanıyor.

-Al Nuri, Taliba, Biz Bir Milletiz ve Kafr Daryan kasabalarında kuyular için güneş enerjisi kitleri uygulanacak alanlar belirliyoruz. Bu işlem panellerin tabanlarını oluşturmak için zeminleri düzleştirmeye başlar.

-Kampların içinde banyo blokları inşa etme faaliyetine başlamak. Özel ihtiyaçları olan insanlar için 46 normal çift blok ve 4 blok inşa edilmesi planlanıyor.

En son güncellemeye göre, bu hizmetlerden yararlananların sayısı 3513 aileye, tam olarak 20.329 kişiye ulaştı.

Proje aşağıdaki olumlu sonuçlara katkıda bulunmayı bekliyor:

-Steril su sağlayarak, atıkları gidererek ve hastalıkların ve salgın hastalıkların yayılmasını azaltarak kişisel hijyeni teşvik etmek.

-Düşük gelirli aileleri, dulları ve özel ihtiyaçları olan insanları desteklemek ve mali yükü hafifletmek.

-Farkındalık kampanyaları yoluyla kişisel hijyeni geliştirme ihtiyacından yararlananları eğitmek.

-COVID-19 virüsünün yayılması ışığında yerinden edilmiş ve kamp sakinlerinin yaşadığı baskıların azaltılması.

-Banyo bloklarının bakımı, restorasyonu ve inşası yoluyla kampların altyapısını desteklemek.

-Gelecekte şebekeyi genişletmek ve daha önemli sayıda yararlanıcıyı barındırmak için kullanılabilecek bir kanalizasyon şebekesi kurmak.

DECLINE