KAFR JANNAH MERKEZİ: ÇEŞİTLİ SAĞLIK HİZMETLERİ – WATAN

KAFR JANNAH MERKEZİ: ÇEŞİTLİ SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık merkezleri aracılığıyla sağlık hizmeti sunma konusundaki önceki başarılarına benzer şekilde WATAN, yeni bir sağlık merkezi kurmak için Halep Sağlık Müdürlüğü ve Küresel Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmıştır. Genel, İç, Çocuk, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi, Diş ve Üreme sağlığı olmak üzere sağlık hizmeti vermektedir.

Bu laboratuvar hizmetlerine ek olarak, Halep Valiliği’nin kuzeyindeki “Afrin” kentine bağlı “Kafr Jannah” da ulaşılması zor kampları hedef alan bir mobil klinik de faaliyet gösteriyor.

WATAN, psikiyatri kliniğini kapsayacak şekilde “Awesome” organizasyonu ile çalışmaya devam etti ve değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra sonra uzatılabilecek, geçen yılın Ağustos ayının başından itibaren tam bir yıl boyunca şark çıbanı hizmetlerini kapsayacak şekilde “Mentor” organizasyonu ile çalışmaya devam etti. Bu, yoksul aileler için ücretsiz sağlık hizmetlerinin sağlanması ile iş organizasyonu ve işbirliği için ortak bir zemin oluşturmak amacıyla yapıldı.

Merkezin şu anda ilaçlar, tıbbi sarf malzemeleri ve doktor ücretleri de dahil olmak üzere merkezin toplam işletme maliyetlerinin % 40’ına denk gelen ciddi bir işletme maliyeti sıkıntısı çekmesi dikkat çekicidir.

Nüfusun sağlık ihtiyaçlarıın karşılanması için Kafr Jannah merkezinde sağlık hizmetlerinin sürekli sağlanması beklenen, ancak devam eden bir çalışmadır.

DECLINE