COVID-19 KAMPLARDA YERİNDEN EDİLENLERİ TEHDİT EDİYOR – WATAN

COVID-19 KAMPLARDA YERİNDEN EDİLENLERİ TEHDİT EDİYOR.. WATAN NE YAPTI?

Suriye’nin kuzeyindeki yüz binlerce aile, kamplardaki sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle – özellikle de COVID-19’un yayılmasıyla – acı çekiyor. Bu nedenle, bu zamanlarda kişisel hijyen bilincini yayma ihtiyacı, yerinden edilenlerin bazı yüklerini hafifletmek için son derece önemli hale gelnmiş ve bu amaçla büyük bir proje başlatılmıştır. Bu çalışma kampları: Afamea, Al-Baraka, Shohada’ El Janoub, Al-Buz, Al-Burj Al-Yamama, El-Salim, Cebel El-Hoss, Ajyal, Al Abyadh Al-Qadeem, El-Al Abyadh-Deneyim, El-Necmin, Wadi Al-Ain Tajamo El-Sahra, El-Musa, Sher Maghar, El-Maqla, El-Saqia, El-Youssef ve Nahnu Maa’yapıldı. Bu kampların hepsi şu bölgelerdedir: El Dana, Kafr Lusin, Babsaqa, Sarmada, Batboy, Hazano, Kafr Daryan Terman ın, Burj Nemra.

Sağlanacak hizmetler aşağıdaki gibidir:

-Tanklardan sterilize su temini.
-Katı atıkların uzaklaştırılması.
-Septik tankların temizlenmesi.
-Kişisel hijyen paketlerinin dağıtımı.
-Düzenli sağlık bilinci kampanyaları.
-Çöp konteynerlerinin dağıtımı.
-Özel ihtiyaçları olan insanlar için banyo yapı taşları.
-Banyo bloklarını günlük temizletmek için işçi tutma
-Asfalt çalışmaları
-Atık su arıtma ile kanalizasyon hatlarının uygulanması, böylece sulama amaçlı bir su kaynağı oluşturma.

Proje bu yılın başında başlatılmış olup Ağustos ayı sonuna kadar elde edilen en önemli kazanımların bazıları aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki günlük hizmetleri sunmaya devam etmek:

-su temini, fosseptik kanalizasyonunun giderilmesi, katı atıkların giderilmesi ve bilinçlendirme kampanyaları

-günlük hizmet alanlara ‘Nahnu Maa’ kampını ekleme.

-Hedeflenen kamplara 591 çöp konteynerinin dağıtılması

-1000 Litreden fazla kapasiteye sahip 524 su tankının dağıtımı.

Bunlar, su noktalarının güvenli bir şekilde ulaşılmasına ve korunmasına yardımcı olmak ve hizmetin tüm potansiyel faydalanıcılara ulaşmasını sağlamak amacıyla somut bir temel üzerine kurulmuştur.

Seçilen kamplarda 8050 aileye hijyen sepetleri dağıtmak.

Kamplarda tamamlanma yüzdeleri aşağıdaki gibidir:

Aşağıdaki kamplarda sağlık hizmetleri sağlama çalışmalarına devam etmek: El-Maktaa, El-Harsh, El-Baraka, El-Abyad, Kafr Karmin, Shuhada El-Janoub. % 95 seviyesine kadar tamamlanmıştır.

Kamplarda çakıl ile yol kaplama hizmeti vermek için çalışmalar devam etmektedir: El-Makla, El-Sert, El-Abyad Kafr Karmin, Cebel El-Hoss, Saed, El-Baraka, Şuhada El-Janoub, El-Najma, Wadi El-Ain, Sher Maghar, El-Musa, El-Eis, El-Burj. % 95 seviyesine kadar tamamlanmıştır.

Tüm kamplarda banyo blokları inşa etme çalışmaları başlamıştır. Amaç, erkekler ve kadınlar için 156 çift ortak banyo ve özel ihtiyaçları olan insanlar için 28 blok inşa etmektir. % 99 seviyesine kadar tamamlanmıştır
Farklı kamplarda 72 işçiye tuvalet temizleme ekipmanı dağıtmak.

En son güncellemeye dayanarak, bu hizmetlerden yararlananların sayısı, projenin başlangıcından bugüne kadar 8343 aileye ulaştı – yaklaşık 47.990 kişi.

Hizmetlerin 2021 yılı sonuna kadar verilmeye devam etmesi planlanmaktadır.

Böylece aşağıdakiler tamamlanmış bulunmaktadır:

Dışarıdaki sudan kurtulmak sokaklarda sızmakta, bu da çok fazla kir ve hastalık içeren bataklıkların oluşmasına neden olmaktadır.

Koagülasyon çukurundan çıkan sudan komşu tarım arazilerine sulama suyu sağlanması.

Kamplardaki hastalıkların yaygınlığının azaltılması, buna yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması ve sterilize edilmiş suyun tüm ailelere ulaşmasının sağlanması, mali yüklerinin hafifletilmesi.

Bu hizmetlerin aşağıdakilere katkıda bulunması bekleniyor:

Sterilize su sağlayarak ve atıkları gidererek kişisel hijyeni arttırmak.

Sınırlı geliri olan aileleri, dulları ve özel ihtiyaçları olan insanları desteklemek.

Yararlanıcıları bilinçlendirme kampanyaları yoluyla kişisel hijyeni iyileştirme ihtiyacı konusunda eğitmek.

Kamplarda yaşayan yerinden edilmiş insanların yaşadığı baskıların azaltılması.

Banyo bloklarının bakımı, restorasyonu ve inşası yoluyla kampların altyapısını desteklemek, bir kanalizasyon sistemi kurmak ve yararlanıcıların ve hizmet sağlayıcıların hareketini kolaylaştırmak için yolları döşeyerek yolları iyileştirmek.

Daha fazla sayıda yararlanıcıya hizmet sunmak için gelecekte genişleyebilecek bir kanalizasyon şebekesi kurmak.

Güvenli, sağlıklı ve istikrarlı bir ortam sağlamak

DECLINE