BAKICILARIN KRİZLERİ YÖNETMELERİNE YARDIMCI OLMAK – WATAN

BAKICILARIN KRİZLERİ YÖNETMELERİNE YARDIMCI OLMAK

Suriye’deki birçok küçük çocuk, gelişimlerini tehdit eden büyük kargaşa ve zorluklara maruz kalıyor ve yetiştirme ve sosyal gelişimdeki bu dengesizliği gidermek ve çocukların fiziksel ve entelektüel gelişimine desteğini sürdürmek amacıyla WATAN, faaliyetlerini bakıcıların rehabilitasyonu için geliştirilen Ahlan Susam projesi aracılığıyla uygulamaya devam ediyor.

Proje, bakıcılar ve çocukları arasındaki ilişkiyi geliştirmeyi ve çocukların kendileri üzerindeki etkilerini hafifletmek için savaş ve yerinden edilme nedeniyle özel bakıma ve ilgiye ihtiyaç duyduklarından, bakıcıların erken çocukluk gelişimini destekleme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Etkinlikler, sekiz yaşın altındaki çocukların bakıcılarının ve ebeveynlerinin, erken çocukluğun çocuğun daha sonraki gelişiminin diğer tüm aşamalarındaki öneminin farkına varmaları, onlarla deneyim alışverişinde bulunmaları ve gerekli ebeveynlik becerilerinin bir kısmını çocuklarına uygulamalarını hedefler.

Bu faaliyetler, aşağıdaki konuları ele alan farkındalık oturumlarını içerir:

1- Ebeveynlik ve çocuğun beyninin gelişimi.

2- Çocuklarda bütünleşik gelişim ve çocukların gelişimi için oyunun önemi.

3- Empati ve çocukların gelişimini desteklemedeki önemi.

4- Olumlu disiplin ve çocukların davranışlarını kontrol etmenin doğru yolları.

5- Bakıcılar arasındaki psikolojik stres ve çocuklar üzerindeki etkisi ve olumsuz etkilerini azaltma araçları

Bu oturumlarda çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim yönlerini desteklemenin yanı sıra savaşların, yerinden edilmelerin ve yaşadıkları zorlukların çocuklar üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla bir dizi planlı etkinlik sunulmaktadır.

Geçen Haziran ayında faaliyetlerden yararlananların sayısı 110’u bakıcı, 142’si kadın olmak üzere 252 yararlanıcıya ulaştı. Aktiviteler, çevrimiçi gruplar aracılığıyla 156 çocuğa doğrudan ve 402 çocuğa dolaylı olarak fayda sağladı.

1/1/2021 tarihinde Haziran ayı sonuna kadar geçerli aşamasının başlatılmasından bu yana, proje aşağıdakileri hedeflemiştir:

-aralarında 693 erkek ve 867 kadın olan 1560 bakıcıyı doğrudan

-aralarında 249 erkek ve 363 kadın olan 612 bakıcıyı dolaylı olarak

– aralarında 533 erkek ve 433 kız olan 996 çocuğu doğrudan

-2899 çocuğu dolaylı olarak.

Bu projenin şunlara katkıda bulunması bekleniyor:

1- Krizler sırasında ebeveynlerin erken gelişim için destekleyici, güvenli ve kapsayıcı bir ortam yaratmaya ve oluşturmaya katılımını arttırmak.

2- Krizler nedeniyle yaşadıkları baskıyı hafifleterek çocukların günlük yaşamlarını geliştirmek ve onların sağlıklı ve bütünleşik büyümelerine olanak sağlayan, gelecekte toplumlarını inşa etmelerine katkıda bulunan, bağımsız ve yetenekli bireyler olmalarını sağlayan bir ortam sağlamak

DECLINE