“Ahlan Simsim” Suriye’nin kuzeybatısında sağlam bir eğitim ortamı yaratan öncü bir projedir – WATAN

"Ahlan Simsim" Suriye'nin kuzeybatısında sağlam bir eğitim ortamı yaratan öncü bir projedir

Suriye’de uzun yıllar süren savaş, Suriye’nin kuzeyindeki yüz binlerce çocuk arasında büyük bir kargaşa yarattı, bu rahatsızlıklar onların sağlıklı ve bütünleşik gelişimlerini tehdit ettiğinden ve yetiştirilmelerinde ortaya çıkan bu büyük zorlukların üstesinden gelmek ve çocuğu bilimsel ve entelektüel olarak ilerletmek için WATAN; Suriye’nin kuzeybatısındaki çeşitli merkezlerde bakıcıların rehabilitasyonu için “Ahlan Simsim” projesi ile faaliyetlerini uygulamaya başladı.

Bu proje Watan’ın Uluslararası Kurtarma Vakfı (IRC) ile işbirliği çerçevesinde yürütülmekte olup, çocuk bakımının üç ana bileşeni olan çocuk, bakıcı ve yetiştirme ortamı üzerinde çalışarak çocukların gelişimini ve büyümesini teşvik eden sağlıklı bir çevre sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, Ahlan Simsim projesi, Ahlan Simsim projesinin merkezleri tarafından temsil edilen ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli çalışma modelleriyle çocuk dostu alanlar olacak şekilde donatılmış olan dostane bir ortam aracılığıyla çocukları ve ebeveynleri hedeflemeye çalışmaktadır:

1 . Bakıcılar için erken çocukluk ev farkındalık oturumları.

2 .Bakıcılarla erken çocukluk mesajlarını tartışmak için WhatsApp grupları.

3 .Bakıcılara ve ailelere yönelik olarak merkezlerde yüz yüze gerçekleştirilen Susam Aileleri oturumları.

4 .Bakıcılar ve 6-36 aylık çocukları için yüksek temaslı RU&L kitleri.

5 .3-8 yaş arası çocuklar için Susam Dostları seansları ve etkinlikleri.

Tüm bu müdahaleler şunları amaçlamaktadır: 

 • Çocukları; gelişimlerine yardımcı olan, üzerinde çalışılmış ve planlanmış faaliyetlere dahil ederek, onların bilişsel, fiziksel, dilsel ve sosyal olarak entegre gelişimini desteklemek.
 • Bakıcılardan ve çocuklardan özel ihtiyaçları olan kişileri, topluma daha iyi entegre olmalarına ve gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak proje faaliyetlerine entegre etmek.
 • Desteklemede erkeklerin ilgisini artırmak ve çocuklarının kapsamlı gelişimini geliştirmek.
 • Bakıcıya, 8 yaşından küçük çocuğunun büyüme ve gelişme ihtiyaçlarını anlayabilecek ve bunlara cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazandırmak.
 • Bakıcının acil durumlara cevap verme, maruz kaldığı psikolojik baskılarla başa çıkma, ve kendisine ve çocuğuna bakma becerilerini geliştirmek.
 • Bakıcının 8 yaşın altındaki çocuğu için ilginç öğrenme fırsatları bulmasını sağlamak.
 • Bakıcıya, çocuğunu 8 yaşın altındaki risklerden ve istismardan korumak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

Geçen ay boyunca proje aşağıdaki aşamaları tamamladı: 

 • Simsim Ailelerinin Fiziksel Oturumları yoluyla doğrudan hedeflenen bakıcı sayısı 108’dir (54 erkek + 54 kadın), hepsi IDP’lerdir.
 • Evde Farkındalık Oturumları yoluyla hedeflenen bakıcı sayısı (161 yerinden edilmiş kişi + 31 kişi) dahil olmak üzere 192 kişidir (96 erkek + 96 kadın).
 • WhatsApp grupları aracılığıyla hedeflenen bakıcı sayısı (73 IDP + 5 kişi) dahil 78 kişidir (39 erkek – 39 kadın).
 • Doğrudan hedeflenen çocuk sayısı 108 çocuk (68 erkek + 40 kadın) olup, hepsi ülke içinde yerlerinden edilmiş çocuklardır.
 • Dolaylı olarak hedeflenen çocuk sayısı yaklaşık 658 çocuktur (353 erkek + 305 kadın).

Projenin 1/1/2022 tarihinde mevcut aşamasında başlatılmasından Ağustos sonuna kadar aşağıdakiler hedeflenmiştir: 

 • Doğrudan merkezdeki simsim aileleri oturumları aracılığıyla (320 IDP + 76 kişi) 396 bakıcı (198 erkek – 198 kadın),
 • Evde farkındalık oturumları aracılığıyla (943 yerinden edilmiş kişi + 281 kişi) ve farklı yetkisizliklerde 26 bakıcı da dahil olmak üzere 1224 bakıcı (612 erkek – 612 kadın),
 • Yetkisiz 16 bakıcı ve  (364 yerinden edilmiş kişi + 104 kişi) dahil olmak üzere WhatsApp grupları aracılığıyla 468 bakıcı (234 erkek – 234 kadın),
 • Özel ihtiyaçları olan 8 çocuk ve (320 yerinden edilmiş kişi + 76 kişi) dahil olmak üzere merkezdeki doğrudan oturumlar yoluyla 396 çocuk (231 erkek + 165 kadın),
 • Dolaylı olarak akrabalarını hedef alarak 3218 çocuk (1.727 erkek + 1.491 kadın),
 • Erken çocukluk eğitimi ile 50 öğretmen,
 • Erken çocukluk eğitimi atölyesi aracılığıyla tıp merkezlerinde 16 işçi hedef alındı.
DECLINE